Nguồn tổng camera 12V-20A loại tốt

350.000 

Nguổn tổng camera 12V- 20A dùng cho 15-24 camera

Thích hợp cho các loại camera phổ biến tại Việt Nam

Chất lượng tốt, bảo hành dài hạn, an toàn cho hệ thống camera.

Số lượng: